a

Health

“Health” – niets is zo veelzijdig als onze gezondheid. Binnen Crescendo bieden we je een breed pakket van diensten aan die diverse facetten van je gezondheid verbeteren. Ons aanbod varieert van voedingsadvies tot osteopathie en kinesitherapie tot kPNI-therapie.

Kinesitherapie

Last van een acuut letsel, overspannen spieren, nek- en rugklachten, chronische ontstekingsklachten? Of zoekt u een geschikte locatie om te revalideren onder begeleiding? Als kinesist staatHatem paraat, bijgestaan door Seppe en Dominic. Aan de hand van een anamnese en gericht, manueel onderzoek brengt hij uw klachten en hun oorzaken diepgaander in kaart. De bevindingen worden verwerkt in een behandelplan met focus op uw klacht(en) en persoonlijke verwachtingen.

Het doel van elke revalidatie is om het natuurlijk herstelproces te optimaliseren. Dit bereiken we aan de hand van een manuele therapie in combinatie met gerichte oefentherapie in onze oefenzaal.

Osteopathie

Daar een kinesist meester is op vlak van revalidatie en herstel, is Hatem als osteopaat eveneens expert op vlak van anatomie, neurologie en het orgaansysteem. Abstractere klachten zoals darmproblemen, opspelend maagzuur, hoofdpijn, oorsuizen, tandenknarsen, en zoveel meer, horen thuis in het arsenaal van osteopaten. Door het luisteren naar al jouw klachten ga ik vervolgens manueel op zoek naar de hoofdoorzaak van deze symptomen om deze te verhelpen.

Wist u dat …

Osteopathie in Belgie behoort tot de eerstelijns gezondheidszorg wat impliceert dat u zonder doorverwijzing bij een osteopaat terecht kunt. Aan de hand van een veiligheidsprotocol en vraagstelling gaan ze in eerste instantie na of een behandeling aangewezen is, of dat er verdere onderzoeken nodig zijn.

kPNI: Klinische Psycho-Neuro-Immunologie

Levensstijl, voeding, beweging,…het is een complexe puzzel waarin een stukje op de verkeerde plaats de volledige puzzel kan ontsieren.

De talloze mismatches in onze samenleving kunnen het functioneren van ons lichaam danig in de war sturen. Op die momenten kan het stellen van een juiste diagnose een groot deel van de problemen op zijn minst al verklaren om ze dan ook in veel gevallen succesvol aan te pakken.

 

kPNI is een wetenschap die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en (klinische) praktijk, waarbij de mens als geheel centraal staat. Deze progressieve geneeskunde houdt rekening met alle systemen in het lichaam, dus ook de endocrinologie (hormoon-werking), de sociologische context waarin je je bevindt en zelfs met transgenerationele aspecten (die fysiologisch en/of cultureel doorgegeven kunnen worden).

Jouw klacht is als het ware een foto, een momentopname of symptoom met een onderliggende oorzaak. Om deze oorzaak te achterhalen maken we een film: van deze (eind)klacht terug naar oorsprong, om dan het gehele traject aan te pakken. Zo brengen we in kaart welke werkingsmechanismen actief zijn en welk mechanisme overheerst en voor de klacht, het symptoom, zorgt.